Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú TAND huyện Nậm Pồ
06/06/2018

“Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Anh Lưu Công Lương, sinh năm 1970; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Vàng Đán, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bỏ đi từ ngày 22/3/2017 cho đến nay không có tin tức gì. Hiện nay anh Lưu Công Lương ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc Chị Đặng Thị Dung, sinh năm 1982; Địa chỉ: Bản Vàng Đán, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có Yêu cầu xin ly hôn với anh.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, anh Lưu Công Lương không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.

Tải tài liệu mẫu