Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú TAND thành phố Điện Biên Phủ
07/05/2018

Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Chị Lò Thị Thơm - sinh năm 1988. Nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 39, tổ dân phố 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bỏ nhà đi từ tháng 7/2017 đến nay không có tin tức gì.

Nay chị Lò Thị Thơm ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để giải quyết việc chồng chị là anh Bùi Đức Thức. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ dân phố 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có yêu cầu ly hôn với chị.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thơm không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật./.

Tải tài liệu mẫu