Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú TAND thành phố Điện Biên Phủ
05/07/2018

“Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho:  Ông Lò Văn Thanh - Sinh năm 1962; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 24, phường Mường Thanh, thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu (nay là tổ dân phố 24, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bỏ nhà đi từ năm 1999 cho đến nay không có tin tức gì. Hiện nay ông Lò Văn Thanh ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc ông  Lò Văn Thuận - Sinh năm: 1973; Địa chỉ: Tổ dân phố 24, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố ông vắng mặt tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, ông Lò Văn Thanh không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định”.