Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú TAND thành phố Điện Biên Phủ
27/02/2018

Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho: Bà Lê Thị Bình - Sinh năm 1962; Nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 87, tổ dân phố 05, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bỏ đi từ ngày 26/10/2007 cho đến nay không có tin tức gì. Hiện nay bà Lê Thị Bình ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc bà Bà Hà Thị Tám - Sinh năm: 1966; Địa chỉ: Số nhà 04, tổ dân phố 06, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tuyên bố bà vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, bà Lê Thị Bình không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giải quyết vụ việc theo luật định./.