Cụm thi đua số I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2015
09/06/2017

Trong hai ngày 21, 22/12/2015, tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số I gồm 14 đơn vị TAND các tỉnh, thành phố Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2015.

Chưa có nội dung

  • Ngọc Tuyến
Tin liên quan