Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019
21/01/2019

Sáng ngày 18/01/2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan trong khối nội chính, đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh và một số ban ngành có liên quan; cùng đông đảo công chức, viên chức Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND cấp huyện trong tỉnh.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh Điện Biên, đồng chí Phó Chánh án Sùng A Xà, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên. Theo báo cáo, trong năm công tác Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã cố gắng, nỗ lực với tinh thần cao trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các mặt công tác. Năm 2018, Toà án hai cấp thụ lý 2.986 vụ, việc các loại; đã giải quyết 2.918 vụ, việc đạt tỷ lệ 97,72 %. So với năm 2017, thụ lý tăng 633 vụ, việc. Bên cạnh việc hoàn thành công tác xét xử, trong năm công tác 2018, các mặt công tác khác của Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã cơ bản được triển khai thực hiện và đạt những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đội ngũ công chức, thẩm phán, thư ký đã được nâng lên cả về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phấm chất, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các vụ án. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cũng đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đồng chí Sùng A Xà - Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018

 

Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được và thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, căn cứ Nghị quyết của Quốc Hội; Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đoàn kết, nỗ lực quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa trong Chương trình trọng tâm công tác Tòa án nhân dân hai cấp năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh Điện Biên đã trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao thuộc thẩm quyền của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ gồm: 01 cờ thi đua Tòa án nhân dân; 02 chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân và nhiều bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể và các nhân đạt thành tích. Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt năm 2019 là “ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thục chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm heo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước” tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tòa án nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nam -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh đã biểu dương thành tích đạt được của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên trong năm 2018 và nhất trí với 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2019 TAND hai cấp tỉnh Điện Biên cần làm tốt:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 , Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp, như: Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, nhất là Nghị quyết số 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 96/2015/QH13 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết Chi bộ TAND tỉnh lần thứ 23 và Chương trình trọng tâm của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách Tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Tòa án nhân dân về những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tòa án; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình đề ra những giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót của các năm trước hoặc giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra tại đơn vị mình.

3. Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản sau:

 - Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự và 80% trở lên đối với các vụ án hành chính. Giải quyết đạt 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

- Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự đạt từ 60% trở lên; 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

- Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định (kể cả quyết định thi hành án hình sự).

- Tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi của Thẩm phán thấp hơn năm 2018.

 (Các chỉ tiêu nói trên được tính trong tổng số vụ việc phải giải quyết từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019. Riêng chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hành chính và vụ việc dân sự không tính số vụ việc tạm đình chỉ vào số vụ việc đã giải quyết).

Đồng chí Quàng Văn Liêm - Phó Chánh án TAND tỉnh thông qua dự thao Chương trình trọng tâm công tác năm 2019

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là:

3.1. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, tuyệt đối không tạm đình chỉ giải quyết vụ việc nếu không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ; phấn đấu không để án quá hạn theo quy định của pháp luật. Khắc phục các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; xác định thiếu hoặc sai tư cách người tham gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện; không xem xét đầy đủ yêu cầu của đương sự dẫn đến giải quyết không đủ hoặc vượt quá yêu cầu của họ; áp dụng pháp luật không đúng, nên quyết định giải quyết vụ án không chính xác; tuyên bản án không rõ, khó thi hành. Đặc biệt, làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ án dân sự theo Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề khởi kiện; khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu phát hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện là trái quy định của pháp luật thì cần chủ động gặp, phân tích những sai sót cho cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước biết để sửa đổi, hủy bỏ quyết định hoặc chấm dứt hành vi hành chính. Làm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án. Đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. 

Thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước theo quy định của luật: Tiếp tục xác minh và tiến hành thương lượng giải quyết kịp thời yêu cầu bồi thường của bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Huy Dương và người đại diện hợp pháp của ông Trịnh Công Hiến;

3.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp; coi đây là giải pháp đột phá và thiết thực để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tạo một bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử của Tòa án; đồng thời là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán; nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức. Năm 2019, mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm.  

3.3. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, theo yêu cầu đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi: thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về nội dung, hình thức, biểu mẫu; tổ chức các hội nghị tập huấn về viết bản án cho các Thẩm phán thuộc quyền quản lý; tổ chức rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc viết bản án; chủ động góp ý về những điểm chưa phù hợp trong các mẫu bản án để sửa đổi, hoàn thiện; tổ chức phong trào thi đua về viết bản án tại Tòa án nhân dân hai cấp và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các Thẩm phán thực hiện tốt nội dung này; đồng thời cũng cần xem xét trách nhiệm đối với các Thẩm phán có nhiều bản án không đạt yêu cầu.

3.4. Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; phấn đấu trong năm 2019 và các năm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hai cấp có hiệu lực pháp luật đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

3.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án: Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Đề xuất việc xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; Chủ động đề xuất họp liên ngành để bàn và thống nhất về nhận thức đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong áp dụng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính hoặc đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp cụ thể.

4. Thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sách nhiễu, lợi dụng chức quyền trong giải quyết, xét xử các loại án làm ảnh hưởng đến uy tín của TAND. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, kiểm tra về chuyên môn cũng như các mặt công tác khác của Toà án nhân dân cấp huyện và các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác trao đổi nghiệp vụ giữa Tòa án nhân dân hai cấp, thường xuyên và kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xét xử, giải quyết các loại án để đề xuất Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tích cực tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, án lệ và các giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ; nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng các hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, Thẩm phán theo vị trí việc làm. Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quy hoạch, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp. Chuẩn bị nhân sự của Tòa án để giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cùng cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đặc biệt là tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng công nghệ thông tin cho Thẩm phán, cán bộ, công chức để tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân hai cấp, trong đó cần chú trọng: Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp, trong đó, tập trung hoàn thiện quy trình để thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa xét xử. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân công công việc một cách ngẫu nhiên, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết các vụ án. Tăng cường đẩy mạnh việc áp dụng các phần mềm nội bộ, đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng được các thông tin, dữ liệu trên phần mềm, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp. Hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác; công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, là chỗ dựa cho nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành hội đàm với TAND tỉnh Luông -pha- bang, mở rộng hợp tác với TAND tỉnh U - đôm - xay Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

8. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có đức, có tài, công minh, chính trực và bản lĩnh vững vàng. Các tổ chức Đảng tại Tòa án nhân dân hai cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiên phong, nêu gương trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

9. Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của Tòa án nhân dân hai cấp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Trước mắt, tập trung hoàn thành và phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm 2019 đối với 02 trụ sở nhà làm việc của TAND huyện Nậm Pồ và TAND huyện Mường Ảng. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân hai cấp. 

10. Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tham gia cuộc thi “Thẩm phán giỏi”; lựa chọn, vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”; làm tốt công tác rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp học tập, noi gương.

Thừa ủy quyền của Chánh án TAND tối cao đ/c Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh trao cờ thi đua TAND cho TAND huyện Điện Biên

Trong phát lời phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo  và toàn thể công chức, viên chức TAND hai cấp của tỉnh Điện Biên, Chánh án Phạm Văn Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành tỉnh trong năm 2018; trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan. Đồng chí Chánh án TAND tỉnh Điện Biên hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục cố gắng nỗ lực, trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức của người cán bộ Tòa án, ra sức phấn đấu, quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.


Các hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Quàng Văn Liêm - Phó Chánh án TAND tỉnh trao Bằng khen của Chánh án TAND tối cao

Đ/c Phạm Văn Nam - Chánh án TAND trao Danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua TAND

Đ/c Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh trao Danh hiệu Thẩm phán giỏi

Đ/c Sùng A Xà - Phó Chánh án TAND tỉnh trao giải cuộc thi Thư ký giỏi năm 2018

Đ/c Chánh án TAND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019

  • Khánh Hòa
Tin liên quan