Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tọa đàm kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2018
11/09/2018

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2018), sáng ngày 10/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm ngày Truyền thống. Đồng chí Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm, có các đồng chí Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa, Phòng Tòa án nhân dân tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên ôn lại lịch sử 73 năm hình thành và phát triển của Tòa án nhân dân Việt Nam: Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta  giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời. Ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C, thiết lập các Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành Tòa án nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu của công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử, cùng với việc kiện toàn bộ máy Nhà nước, hệ thống tổ chức của ngành TAND cũng dần được củng cố và hoàn thiện. Ngày 24/01/1946, Chủ tịch Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán. Đây là Sắc lệnh đầu tiên quy định đầy đủ về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, việc xử phạt vi cảnh ở cơ sở cũng như tổ chức các Tòa án và quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngạch Thẩm phán. Ôn lại lịch sử hệ thống TAND trong 73 năm qua, chúng ta có thể tự hào nhận thấy rằng: Trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam, TAND các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại buổi tọa đàm đồng chí Chánh án Phạm Văn Nam cũng ôn lại lịch sử 55 năm thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tháng 9/1963- tháng 9/2018: Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp  là Cấp uỷ - Hội đồng nhân dân các cấp và của Toà án nhân dân Tối cao, tổ chức bộ máy cán bộ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cán bộ, công chức trong Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên không ngừng được nâng lên. Tính đến thời điểm hiện tại có 163 công chức và người lao động (trong đó 135 công chức, 28 người lao động); số cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp là 113 người, trong đó: 50 Thẩm phán (01 Thẩm phán cao cấp, 20 Thẩm phán trung cấp, 29 Thẩm phán sơ cấp), 07 Thẩm tra viên, 56 Thư ký viên.Về trình độ chuyên môn: cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Có 07 Thạc sĩ Luật chiếm tỷ lệ 6,2% (Đang đào tạo 14 Thạc sĩ), 106 Đại học Luật chiếm tỷ lệ 93,8%.Về trình độ lý luận chính trị: cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Cao cấp 15 đồng chí; trung cấp: 35 đồng chí; 35 Cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đều có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Nhìn chung tuyệt  đại đa số cán bộ, công chức Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên hiện nay có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và tận tuỵ với nhân dân. Trong 55 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ công chức Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ dù ở cương vị nào, hiện nay đang công tác hoặc chuyển vị trí công tác khác, đã nghỉ chế độ đều giữ được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người cán bộ Toà án nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là tấm gương sáng của cán bộ công chức ngành Toà án cho các thế hệ sau phát huy và noi theo. Trong 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, TAND tỉnh Điện Biên trong mọi  giai đoạn, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại chương trình Tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả, thành tích đã đạt được của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên trong những năm qua. Tuy nhiên, đồng chí Chánh án cũng yêu cầu các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận tụy với công việc, tăng cường và nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay các thế lực phản động trong và ngoài nước tiếp tục  chống phá nhà nước Việt nam. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp số lượng các vụ án dân sự, hành chính... có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi  mỗi cán bộ công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên cần  phải xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau :

1. Quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật mới ban hành, đặc biệt là việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và các Bộ luật, Luật được sửa đổi bổ sung theo Hiến pháp mới sẽ được thông qua trong thời gian sắp tới. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức trong ngành.

2. Phấn đấu giải quyết, xét xử tốt nhất các vụ án: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh tế, Lao động, Hành chính, Thi hành án hình sự trong hạn luật định. Không ngừng nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp đã đề ra, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm. Bảo vệ lợi ích nhà nước, các quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, tập thể, công dân.

3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ thẩm phán vừa đủ số lượng vừa đảm bảo vững vàng  về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng.  

Chương trình Tọa đàm là dịp sinh hoạt ý nghĩa để nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức về ngày Truyền thống Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên nói riêng; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân hai cấp.

  • Khánh Hòa
Tin liên quan