Tôi muốn hỏi, chị gái tôi ở huyện Tuần giáo xin ly hôn với anh rể và hai người đã không sống cùng nhau nhưng anh rể đang ở huyện Mường Ảng (ở cùng bố mẹ) và hộ khẩu anh vẫn ở huyện Tuần giáo thì chị tôi gửi đơn xin ly hôn đến tòa án huyện nào để giải quyết cho nhanh.

Xem trả lời câu hỏi