Toà án nhân dân Tỉnh
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Cà Thị Nga Và Đồng Phạm (Mua bán trái phép chất ma túy )13/07/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
2Vàng A Sinh (Mua Bán Người )19/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
3Vàng Nhìa Hả ( hủy hoại rừng ) 19/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
4NĐ: Khúc Thị Mận ( BĐ; Đào Thị Hương, Đào Quý Hùng, Đào Thị Như Hoa, Đào quốc Vương, Đào Sỹ Điều, Đào Như Quỳnh, Đào Ngọc Sơn.( tranh chấp về thừa kế )18/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
5Lường Thị Xiên (tàng trữ chất ma túy )16/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Nguyễn Côn Bình ( Trộm Cắp tài sản )15/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
2Phạm Hồng Hạnh ( mua bán trái phép chất ma túy )15/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
3Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Thị Thu ( tàng trữ trái phép chất ma túy )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
4Trần Văn Dũng ( tàng trữ trái phép chất ma túy )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
5NĐ: Hoàng Thịnh Vượng, BĐ: Bùi Quốc Oanh ( chia tài sản sau ly hôn )12/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lê Đức Toàn ( mua bán TP CMT )14/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
2Lường Văn Thuận ( tàng trữ TP CMT )14/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
3Quàng Văn Phong, Nguyễn Mạnh Hùng, Lò Văn Kiểm, Lò Văn Toàn ( mua bán , tàng trữ TP CMT )14/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
4Đào Xuân Kha ( mua bán TP CMT )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
5Lò Văn Hương ( tàng trữ TP CMT )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Nguyễn Thị Phượng, BĐ: Ngô Hồng Long ( ly hôn tranh chấp nuôi con )27/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
2NĐ: Vàng Thị Dợ, BĐ: Giàng A Chá ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )26/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
3NĐ: Vàng Thị Dia, BĐ: Sùng A Lầu (ly hôn tranh chấp nuôi con )25/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
4Quàng Văn Yêm (tàng trữ trái phép chất ma túy )21/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
5Lường văn Khụt, Lò Văn Xuân ( tàng trữ trái phép chất ma túy )20/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
Tòa án nhân dân huyện Mường Ẳng
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Chi Tư, Cháu Ngọc , Anh Duy, BĐ: Đoàn Văn Lưu ( tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng )19/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
2NĐ: Đinh Thị Hòa, BĐ: Nguyễn Văn Hiếu ( tranh chấp quyền sử dụng đât )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
3NĐ: 2 hộ dân , BĐ: Cty CPCP Thái Hòa Mường Ảng ( tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
4Tòng Văn Kiểm ( tàng trữ trái phép chất ma túy )03/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
5NĐ: Hoàng Thế Cường , BĐ: Trần Thị Hoa ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )02/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Giàng A Súa, BĐ: Vừ A Tùng ( tranh chấp quyền sự dụng đất )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
2NĐ: Lò Thị Dung, BĐ: Lò Văn Thiết ( Ly hôn )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
3Lò Văn Phương ( mua bán, chứa chấp,sử dụng tái phép CMT )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
4Lò Văn Sơn ( Cưỡng đoạt tài sản )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
5Lò Văn Sơn ( tàng trữ trái phép CMT )07/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Lò Văn Xiêm, BĐ: Chang A Chú ( tranh chấp QSDĐ )23/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
2NĐ: Lò Văn Phương, BĐ: Giàng A Sơn ( tranh chập QSDĐ )07/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
3Lò Văn Khộ cùng đồng phạm ( trộm cắp tài sản )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
4Giàng Thị Mang ( mua bán trái phép chất ma túy )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
5NĐ: Hồ Lao Hải, BĐ: Uảng Dùng Xẻ (ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản, nợ chung)25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
Tòa án nhân dân thị xã Mường Lay
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Dớn ( tàng trữ trái phép chất ma túy)12/06/2108Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
2Vũ Xuân Quyết ( tàng trữ trái phép CMT )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
3Lù Văn Kiên ( cố ý gây thương tích )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
4Hoàng Văn Hải (mua bán trái phép chất ma túy )23/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
5Giàng A Lềnh (giao cấu với người dưới mười sáu tuổi )23/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Song ( tàng trữ trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
2Nguyễn Trọng Dũng ( mua bán trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
3Hoàng Minh Dưởng ( dâm ô với người dưới 16 tuổi )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
4Sùng A Sinh ( Vô ý làm chết người )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
5Võ Chính Bình ( tàng trữ trái phép CMT )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
Tòa án nhân dân huyện Mường nhé
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Sì Khò Xá ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
2Lý Lỳ Cà ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
3Mào Văn Ảnh, Giàng Hai Péo ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
4Vàng A Súa (tàng trữ trái phép chất ma túy )25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
5Liều A chư ( tàng trữ trái phép chất ma túy )24/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé