Toà án nhân dân Tỉnh
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Cà Thị Nga Và Đồng Phạm (Mua bán trái phép chất ma túy )13/07/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
2Vàng A Sinh (Mua Bán Người )19/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
3Vàng Nhìa Hả ( hủy hoại rừng ) 19/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
4NĐ: Khúc Thị Mận ( BĐ; Đào Thị Hương, Đào Quý Hùng, Đào Thị Như Hoa, Đào quốc Vương, Đào Sỹ Điều, Đào Như Quỳnh, Đào Ngọc Sơn.( tranh chấp về thừa kế )18/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
5Lường Thị Xiên (tàng trữ chất ma túy )16/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Hoàn Văn Hoan (trộm cắp tài sản )16/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
2Đoàn Quốc Chính, Phạm Văn Tường ( làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước )16/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
3Cà Văn Thêm ( trôm cắp tài sản )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
4Nguyễn Việt Cương ( trộm cắp tài sản )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
5NĐ: Phạm Thế Khôi, Lò Thị Hương, BĐ: Đinh Văn Chung ( tranh chấp QSD Đ )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Cà Văn Hào ( tàng trữ trái phép chất ma túy )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
2Tòng Văn Lún ( trộm cắp tài sản ) 22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
3Lường Văn Sơn ( Tàng trữ TP CMT )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
4Nguyễn Văn Chung ( mua bán trái phép chất ma túy )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
5NĐ: Phạm Thị Hoài, Nguyễn Tiến Diện, BĐ: Nguyễn Thị Lan ( Tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi đất bị lấn chiếm )21/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Nguyễn Thị Phượng, BĐ: Ngô Hồng Long ( ly hôn tranh chấp nuôi con )27/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
2NĐ: Vàng Thị Dợ, BĐ: Giàng A Chá ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )26/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
3NĐ: Vàng Thị Dia, BĐ: Sùng A Lầu (ly hôn tranh chấp nuôi con )25/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
4Quàng Văn Yêm (tàng trữ trái phép chất ma túy )21/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
5Lường văn Khụt, Lò Văn Xuân ( tàng trữ trái phép chất ma túy )20/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
Tòa án nhân dân huyện Mường Ẳng
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Chi Tư, Cháu Ngọc , Anh Duy, BĐ: Đoàn Văn Lưu ( tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng )19/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
2NĐ: Đinh Thị Hòa, BĐ: Nguyễn Văn Hiếu ( tranh chấp quyền sử dụng đât )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
3NĐ: 2 hộ dân , BĐ: Cty CPCP Thái Hòa Mường Ảng ( tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
4Tòng Văn Kiểm ( tàng trữ trái phép chất ma túy )03/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
5NĐ: Hoàng Thế Cường , BĐ: Trần Thị Hoa ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )02/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Giàng A Súa, BĐ: Vừ A Tùng ( tranh chấp quyền sự dụng đất )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
2NĐ: Lò Thị Dung, BĐ: Lò Văn Thiết ( Ly hôn )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
3Lò Văn Phương ( mua bán, chứa chấp,sử dụng tái phép CMT )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
4Lò Văn Sơn ( Cưỡng đoạt tài sản )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
5Lò Văn Sơn ( tàng trữ trái phép CMT )07/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Lò Văn Xiêm, BĐ: Chang A Chú ( tranh chấp QSDĐ )23/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
2NĐ: Lò Văn Phương, BĐ: Giàng A Sơn ( tranh chập QSDĐ )07/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
3Lò Văn Khộ cùng đồng phạm ( trộm cắp tài sản )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
4Giàng Thị Mang ( mua bán trái phép chất ma túy )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
5NĐ: Hồ Lao Hải, BĐ: Uảng Dùng Xẻ (ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản, nợ chung)25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
Tòa án nhân dân thị xã Mường Lay
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Dớn ( tàng trữ trái phép chất ma túy)12/06/2108Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
2Hà Xuân Duấn ( tàng trữ trái phép CMT )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
3Quàng Văn Tuấn (trộm cắp tài sản )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
4Điêu Văn Quân, Điêu Văn Thịnh (TT TP CMT )28/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
5Trần Văn Tùng (trộm cắp tài Sản )28/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Song ( tàng trữ trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
2Nguyễn Trọng Dũng ( mua bán trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
3Hoàng Minh Dưởng ( dâm ô với người dưới 16 tuổi )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
4Sùng A Sinh ( Vô ý làm chết người )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
5Võ Chính Bình ( tàng trữ trái phép CMT )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
Tòa án nhân dân huyện Mường nhé
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Sì Khò Xá ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
2Lý Lỳ Cà ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
3Mào Văn Ảnh, Giàng Hai Péo ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
4Vàng A Súa (tàng trữ trái phép chất ma túy )25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
5Liều A chư ( tàng trữ trái phép chất ma túy )24/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé