Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Hoàn Văn Hoan (trộm cắp tài sản )16/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
2Đoàn Quốc Chính, Phạm Văn Tường ( làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước )16/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
3Cà Văn Thêm ( trôm cắp tài sản )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
4Nguyễn Việt Cương ( trộm cắp tài sản )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
5NĐ: Phạm Thế Khôi, Lò Thị Hương, BĐ: Đinh Văn Chung ( tranh chấp QSD Đ )30/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Cà Văn Hào ( tàng trữ trái phép chất ma túy )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
2Tòng Văn Lún ( trộm cắp tài sản ) 22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
3Lường Văn Sơn ( Tàng trữ TP CMT )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
4Nguyễn Văn Chung ( mua bán trái phép chất ma túy )22/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
5NĐ: Phạm Thị Hoài, Nguyễn Tiến Diện, BĐ: Nguyễn Thị Lan ( Tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi đất bị lấn chiếm )21/01/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Nguyễn Thị Phượng, BĐ: Ngô Hồng Long ( ly hôn tranh chấp nuôi con )27/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
2NĐ: Vàng Thị Dợ, BĐ: Giàng A Chá ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )26/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
3NĐ: Vàng Thị Dia, BĐ: Sùng A Lầu (ly hôn tranh chấp nuôi con )25/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
4Quàng Văn Yêm (tàng trữ trái phép chất ma túy )21/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
5Lường văn Khụt, Lò Văn Xuân ( tàng trữ trái phép chất ma túy )20/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
Tòa án nhân dân huyện Mường Ẳng
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Chi Tư, Cháu Ngọc , Anh Duy, BĐ: Đoàn Văn Lưu ( tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng )19/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
2NĐ: Đinh Thị Hòa, BĐ: Nguyễn Văn Hiếu ( tranh chấp quyền sử dụng đât )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
3NĐ: 2 hộ dân , BĐ: Cty CPCP Thái Hòa Mường Ảng ( tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ )13/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
4Tòng Văn Kiểm ( tàng trữ trái phép chất ma túy )03/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
5NĐ: Hoàng Thế Cường , BĐ: Trần Thị Hoa ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )02/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Giàng A Súa, BĐ: Vừ A Tùng ( tranh chấp quyền sự dụng đất )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
2NĐ: Lò Thị Dung, BĐ: Lò Văn Thiết ( Ly hôn )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
3Lò Văn Phương ( mua bán, chứa chấp,sử dụng tái phép CMT )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
4Lò Văn Sơn ( Cưỡng đoạt tài sản )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
5Lò Văn Sơn ( tàng trữ trái phép CMT )07/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Lò Văn Xiêm, BĐ: Chang A Chú ( tranh chấp QSDĐ )23/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
2NĐ: Lò Văn Phương, BĐ: Giàng A Sơn ( tranh chập QSDĐ )07/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
3Lò Văn Khộ cùng đồng phạm ( trộm cắp tài sản )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
4Giàng Thị Mang ( mua bán trái phép chất ma túy )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
5NĐ: Hồ Lao Hải, BĐ: Uảng Dùng Xẻ (ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản, nợ chung)25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
Tòa án nhân dân thị xã Mường Lay
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Dớn ( tàng trữ trái phép chất ma túy)12/06/2108Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
2Hà Xuân Duấn ( tàng trữ trái phép CMT )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
3Quàng Văn Tuấn (trộm cắp tài sản )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
4Điêu Văn Quân, Điêu Văn Thịnh (TT TP CMT )28/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
5Trần Văn Tùng (trộm cắp tài Sản )28/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Song ( tàng trữ trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
2Nguyễn Trọng Dũng ( mua bán trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
3Hoàng Minh Dưởng ( dâm ô với người dưới 16 tuổi )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
4Sùng A Sinh ( Vô ý làm chết người )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
5Võ Chính Bình ( tàng trữ trái phép CMT )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
Tòa án nhân dân huyện Mường nhé
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Sì Khò Xá ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
2Lý Lỳ Cà ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
3Mào Văn Ảnh, Giàng Hai Péo ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
4Vàng A Súa (tàng trữ trái phép chất ma túy )25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
5Liều A chư ( tàng trữ trái phép chất ma túy )24/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé