Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Hoàng Thị Thu, BĐ: Nguyễn Quang Quốc ( ly hôn ) 22/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
2NĐ: Phạm Mỹ Ngọc, BĐ: Hoàng Bá Trọng ( TC HĐ DS vay tài sản )22/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
3Vừ A Pó ( trộm cắp tài sản )22/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
4NĐ: Nguyễn Thị Yến , Nguyễn Hữu Khả, BĐ: CTy TNHH công đoàn Điện Biên ( TC HĐ DS vay tài sản )19/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
5Phạm Đình Phương ( tàng trữ trai phép chất ma túy )19/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân TP Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Thơm, Quàn Thị Hà Tàng trữ trái phép chất ma túy )02/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
2Nguyễn Văn Tới ( tàng trữ TP CMT )02/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
3Cà Thị Chiến( Vì Thị Chiến) , Nguyễn Văn Chỉnh ( mua bán, TTTP chất ma túy )01/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
4Hà Văn Nam ( TTTP chất ma túy )01/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
5Quàng Văn Quy ( TTTP chất ma túy )01/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên
Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lường Văn Đoạn ( mua bán trái phép chất ma túy )27/02/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
2Thào Bế Lù ( mua bán TPCMT )26/02/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
3Lò Văn Sương, Lò Văn Khăm ( TTTP chất ma túy )26/02/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
4NĐ: Nguyễn Thị Phượng, BĐ: Ngô Hồng Long ( ly hôn tranh chấp nuôi con )27/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
5NĐ: Vàng Thị Dợ, BĐ: Giàng A Chá ( Ly hôn tranh chấp nuôi con )26/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông
Tòa án nhân dân huyện Mường Ẳng
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Lò Thị Thắm, BĐ: Quàng Văn Thích ( tranh chấp HNGĐ )29/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
2NĐ: Nguyễn Thị Khoa, BĐ: Nguyễn Văn Hiền ( tranh chấp HNGĐ)29/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
3Lò Văn Yên ( cố ý gây thương tích )19/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
4Quàng Văn Quân ( mua bán TPCMT )19/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
5Tòng Văn Nam ( ( đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc )07/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Ảng
Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Giàng A Súa, BĐ: Vừ A Tùng ( tranh chấp quyền sự dụng đất )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
2NĐ: Lò Thị Dung, BĐ: Lò Văn Thiết ( Ly hôn )09/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
3Lò Văn Phương ( mua bán, chứa chấp,sử dụng tái phép CMT )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
4Lò Văn Sơn ( Cưỡng đoạt tài sản )08/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
5Lò Văn Sơn ( tàng trữ trái phép CMT )07/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1NĐ: Lò Văn Xiêm, BĐ: Chang A Chú ( tranh chấp QSDĐ )23/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
2NĐ: Lò Văn Phương, BĐ: Giàng A Sơn ( tranh chập QSDĐ )07/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
3Lò Văn Khộ cùng đồng phạm ( trộm cắp tài sản )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
4Giàng Thị Mang ( mua bán trái phép chất ma túy )05/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
5NĐ: Hồ Lao Hải, BĐ: Uảng Dùng Xẻ (ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản, nợ chung)25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Tủa Chùa
Tòa án nhân dân thị xã Mường Lay
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Dớn ( tàng trữ trái phép chất ma túy)12/06/2108Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
2Lù Văn Liên (trôm cắp tài sản)29/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
3Khoảng Văn Nhan ( cướp giật tài sản )29/03/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
4Hà Xuân Duấn ( tàng trữ trái phép CMT )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
5Quàng Văn Tuấn (trộm cắp tài sản )29/11/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Lay
Tòa án nhân dân huyện Mường Chà
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Lò Văn Song ( tàng trữ trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
2Nguyễn Trọng Dũng ( mua bán trái phép CMT )26/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
3Hoàng Minh Dưởng ( dâm ô với người dưới 16 tuổi )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
4Sùng A Sinh ( Vô ý làm chết người )25/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
5Võ Chính Bình ( tàng trữ trái phép CMT )24/10/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Chà
Tòa án nhân dân huyện Mường nhé
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Giàng A Sinh ( tham Ô tài sản )25/02/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
2Sì Khò Xá ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
3Lý Lỳ Cà ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
4Mào Văn Ảnh, Giàng Hai Péo ( tàng trữ trái phép chất ma túy )15/08/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé
5Vàng A Súa (tàng trữ trái phép chất ma túy )25/05/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân huyện Mường Nhé