Toà án nhân dân Tỉnh
STTVụ ánNgày xét xửCấp xét xửĐịa điểm
1Cà Thị Nga Và Đồng Phạm (Mua bán trái phép chất ma túy )13/07/2019Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
2Vàng A Sinh (Mua Bán Người )19/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
3Vàng Nhìa Hả ( hủy hoại rừng ) 19/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
4NĐ: Khúc Thị Mận ( BĐ; Đào Thị Hương, Đào Quý Hùng, Đào Thị Như Hoa, Đào quốc Vương, Đào Sỹ Điều, Đào Như Quỳnh, Đào Ngọc Sơn.( tranh chấp về thừa kế )18/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
5Lường Thị Xiên (tàng trữ chất ma túy )16/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
6Lò Văn Dân ( tàng trữ trái phép chất ma túy )16/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
7Lò Văn Thăm ( Giết người )12/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
8Vàng A Sếnh ( mua bán trái phép chất ma túy )11/07/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
9Hoàng Văn Lan ( tàng trữ trái phép chất ma túy )10/07/2018Phúc thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
10Hầu A Thái, và đồng phạm ( mua bán người )29/06/2018Sơ thẩmTòa án nhân dân tỉnh Điện Biên