Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 53 năm 2017
29/12/2017

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 25/12

Sáng

 

Tiếp dân và làm việc tại cơ quan

 

Dự Hội nghị trực tuyến công tác tư pháp

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Kiểm điểm Chi ủy

Kiểm điểm Chi ủy

Kiểm điểm Chi ủy

Thứ Ba

ngày: 26/12

Sáng

 

Tổng kết Chi bộ

 

Tổng kết Chi bộ

 

Tổng kết Chi bộ

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

ngày: 27/12

Sáng

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc Tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 28/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc Tại cơ quan

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 29/12

Sáng

Công tác tại huyện Mường Nhé

Làm việc tại cơ quan

 

Công tác tại huyện Mường Nhé

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 30/12

Sáng

Công tác tại huyện Mường Nhé

Nghỉ

Công tác tại huyện Mường Nhé

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 31/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều