Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 01 năm 2018
03/01/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 01/01

Sáng

 

Nghỉ Tết dương lịch

 

Nghỉ Tết dương lịch

 

Nghỉ phép

Chiều

Thứ Ba

ngày: 02/01

Sáng

 

Chào cờ và Dự HN tổng kết công tác CCTP 2017 tại Tỉnh ủy

 

Chào cờ và Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

Chiều

Dự HN tổng kết công tác Nội chính và PCTN 2017 tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

ngày: 03/01

Sáng

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép

Chiều

Thứ Năm

ngày: 04/01

Sáng

Dự HN TK công tác Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

ngày: 05/01

Sáng

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 06/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 07/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều