Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 02 năm 2018
22/01/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 08/01

Sáng

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

 

 

  Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

 

Thứ Ba

ngày: 09/01

 

 

Sáng

 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống LL Công an tỉnh Điện Biên

Chiều

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Thứ Tư

ngày: 10/01

Sáng

  Làm việc tại cơ quan

 Làm việc Tại cơ quan

Tiếp dân và làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 11/01

Sáng

Tiếp dân và làm việc tại cơ quan

Làm việc Tại cơ quan

Làm việc Tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 12/01

 Sáng

 

Dự Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ

 

Làm việc tại cơ quan

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

ngày: 13/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 14/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều