Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 03 năm 2018
22/01/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 15/01

 

Sáng

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Dự Hội nghị triển khai công tác VKSND tỉnh năm 2018

Chiều

Thứ Ba

ngày: 16/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

 

   Tiếp dân và làm việc tại cơ quan

 

 

Dự HN sơ kết quy chế phối hợp giữa BCSĐ TAND tỉnh và BNC tỉnh

Chiều

Thứ Tư

ngày: 17/01

 

 

Sáng

 

 Tổ chức Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp năm 2018

 

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp năm 2018

 

 

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp năm 2018

 

 

Chiều

Hội nghị cán bộ chủ chốt TAND hai cấp

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt TAND hai cấp

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt TAND hai cấp

 

Thứ Năm

ngày: 18/01

Sáng

 

Công tác tại Huyện Mường Chà

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Dự Hội nghị tổng kết Hội luật gia tỉnh

Thứ Sáu

ngày: 19/01

Sáng

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch UBND tỉnh năm 2018

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Tiếp dân và Làm việc

tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 20/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 21/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều