Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 37 năm 2018
13/09/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 10/9

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 11/9

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

    

  Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Tư

ngày: 12/9

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 13/9

Sáng

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 14/9

Sáng

 

Tiếp dân định kỳ và Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 15/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 16/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều