Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 39 năm 2018
26/09/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 24/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 25/9

 

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

    

 Làm việc tại cơ quan

 

  Dự Hội nghị tập huấn công tác gia đình

Chiều

Hội đại hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Thứ Tư

ngày: 26/9

 

Sáng

 

Công tác tại Nậm Pồ

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 27/9

 

Sáng

 

 

Công tác tại Nậm Pồ

 

Công tác tại Lào Cai

 

Công tác tại Lào Cai

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 28/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Công tác tại Lào Cai

 

Công tác tại Lào Cai

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 29/9

Sáng

Nghỉ

Công tác tại Lào Cai

Công tác tại Lào Cai

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 30/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều