Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 40 năm 2018
03/10/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 01/10

 

Sáng

Chào cờ và

làm việc tại cơ quan

 

Chào cờ và

làm việc tại cơ quan

 

   Chào cờ và

làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

ngày: 02/10

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

    

  Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Tư

ngày: 03/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Năm

ngày: 04/10

 

Sáng

 

 

Dự HN giao ban công tác NC và PCTN 9 tháng  năm 2018

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 05/10

Sáng

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 06/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 07/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều