Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 42 năm 2018
17/10/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Sùng A Xà

Thứ Hai
Ngày: 15/10

Sáng

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả TW VIII

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả TW VIII

Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả TW VIII

Chiều

Tiếp dân định kỳ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày: 16/10

Sáng

Công tác tại Tuần Giáo

Làm việc tại cơ quan

Dự Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày: 17/10

Sáng

Công tác tại Đà Nẵng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: 18/10

Sáng

Công tác tại Đà Nẵng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 19/10

Sáng

Công tác tại Đà Nẵng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: 20/10

Sáng

Công tác tại Đà Nẵng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày: 21/10

Sáng

Công tác tại Đà Nẵng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều