Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 45 năm 2018
08/11/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 05/11

 

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 06/11

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

  

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Tư

ngày: 07/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

 

Thứ Năm

ngày: 08/11

 

Sáng

 

Dự khai mạc Hội thi Dân vận khéo

 

Làm việc tại cơ quan

Dự ĐH thi đua quyết thắng LLVT tỉnh ĐB giai đoạn 2013-2018

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

ngày: 09/11

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự bế mạc Hội thi Dân vận khéo

Thứ Bảy

ngày: 10/11

Sáng

Dự giải cầu lông 20/11

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 11/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều