Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 46 năm 2018
14/11/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 12/11

 

Sáng

 

Công tác tại Huyện Điện Biên

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 13/11

 

Sáng

 

Công tác tại Huyện Điện Biên

  

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Công tác tại huyện Mường Ảng

Thứ Tư

ngày: 14/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

 

Thứ Năm

ngày: 15/11

 

Sáng

Tiếp dân định kỳ

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Công tác tại Hà Nội

Tiếp dân theo ủy quyền của Chánh án

Thứ Sáu

ngày: 16/11

Sáng

Công tác tại Hà Nội

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 17/11

Sáng

Công tác tại hà Nội

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 18/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều