Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 47 năm 2018
23/11/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 19/11

Sáng

Công tác tại Tủa Chùa

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 20/11

Sáng

Công tác tại Tủa Chùa

   Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư

ngày: 21/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 22/11

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp với đoàn công tác của Ban bí thư tại Tỉnh ủy

Thứ Sáu

ngày: 23/11

Sáng

 

Dự học tập Nghị quyết TW8 Khóa XII

 

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Tháng 11

 

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Tháng 11

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 24/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 25/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều