Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 50 năm 2018
12/12/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 10/12

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 11/12

Sáng

 

 

Làm việc tại cơ quan

    

 Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư

ngày: 12/12

Sáng

 

Công tác tại Hà Nội

 

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 13/12

Sáng

Công tác tại Campuchia

 

Nghỉ phép

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 14/12

Sáng

Công tác tại Campuchia

Nghỉ phép

Dự hội nghị TĐKT cụm thi đua số 2 tại Bắc Giang

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 15/12

Sáng

Công tác tại Campuchia

Nghỉ

Dự hội nghị TĐKT cụm thi đua số 2 tại Bắc Giang

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 16/12

Sáng

Công tác tại Campuchia

Nghỉ

Dự hội nghị TĐKT cụm thi đua số 2 tại Bắc Giang

Chiều