Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 52 năm 2018
19/12/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 17/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép

 

Công tác tại Bắc Giang

 

Chiều

Thứ Ba

ngày: 18/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

 

Nghỉ phép

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị tại Công an tỉnh

Thứ Tư

ngày: 19/12

Sáng

Dự Hội nghị tại Công an tỉnh

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 20/12

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 21/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép

Làm vệc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 22/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 23/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều