Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 44 năm 2017
22/10/2017

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 23/10

 

Sáng

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba

ngày: 24/10

 

Sáng

 

Tham dự buổi xin lỗi công khai bà Đặng Thị Nga tại Tuần Giáo

 

Làm việc tại cơ quan

  

Nghỉ phép

 

Dự Lễ công bố quy hoạch sân bay Điện Biên đến năm 2020

 

Tiếp dân và làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư

ngày: 25/10

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Nghỉ phép

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm

ngày: 26/10

Sáng

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép

 

Tiếp dân và Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 27/10

Sáng

 

Họp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

 

 

Dự Khai trương Trang thông tin điện tử TAND tỉnh

 

Nghỉ phép

 

Họp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

 

 

Dự Khai trương Trang thông tin điện tử TAND tỉnh

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 28/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 29/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều