TRẢ LỜI ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN
18/01/2018

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Giàng A Sình

Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

26/7/2018

Văn bản số 39/CV-TA ngày 26/7/2018 V/v chuyển đơn khiếu nại của ông Giàng A Sình

 

2

Giàng A Sình

Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

17/7/2018

Văn bản số 35/CV-TA ngày 14/05/2018 V/v chuyển đơn khiếu nại của ông Giàng A Sình

 

3

Bùi Văn Bột

Số 144, Tổ 21, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

09/05/2018

Văn bản số 24/CV-TA ngày 14/05/2018 V/v trả lời, hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Bột

 

4

Tạ Thị Tuyết

Tổ 6, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

07/05/2018

Văn bản số 23/CV-TA ngày 14/05/2018 V/v trả lời, hướng dẫn đơn của bà Tạ Thị Tuyết

 

5

Nguyễn Thế Trọng

Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

18/01/2018

Văn bản số 26/ĐX-HCTP ngày 18/01/2018 đề xuất xếp lưu đơn

 

6

Nguyễn Thế Trọng

Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

15/01/2018

Công văn số 04/HD-HCTP ngày 16/01/2018 V/v hướng dẫn đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết