TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
30/11/2017

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Đào Đức Sở

Số 63, tổ 22, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

16/11/2018

Công văn số 66/CV-TA ngày 16/11/2018 về việc chuyển đơn đề nghị của ông Đào Đức Sở

Đơn đề nghị

2

Nguyễn Ngọc Thụy

Bản Cón, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

02/11/2018

Công văn số 64/CV-TA ngày 05/11/2018 về việc trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Ngọc Thụy

Đơn đề nghị

3

Bùi Hồng Quả

Xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

29/10/2018

Công văn số 63/CV-TA ngày 31/10/2018 về việc trả lời đơn của ông Bùi Hồng Quả

Đơn đề nghị

4

Sùng A Giàng

Bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

29/10/2018

Công văn số 62/CV-TA ngày 31/10/2018 về việc trả lời đơn của ông Sùng A Giàng

Đơn đề nghị

5

Vũ Thị Hiên

Số 124, tổ 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

30/10/2018

Công văn số 61/CV-TA ngày 30/10/2018 về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Hiên

Đơn Kháng cáo

6

Hờ A Mùa

Bản Pá Liếng, xã Ẳng Cang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19/10/2018

Công văn số 71/ĐX-HCTP ngày 17/10/2018 về việc chuyển đơn của ông Hờ A Mùa

Đơn đề nghị

7

Vàng A Pó

UBND xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19/10/2018

Công văn số 60/CV-TA ngày 17/10/2018 vè việc trả lời đơn của ông Vàng A Pó

Đơn kiến nghị

8

Hờ Vảng Chờ

Bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

17/10/2018

Công văn số 69/ĐX-HCTP ngày 17/10/2018 vè việc chuyển đơn của ông Hờ Vảng Chờ

Đơn đề nghị

9

Cà Thị Định

Đội 3, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

08/10/2018

Công văn số 57/CV-TA về việc chuyển đơn kháng cáo của bà Cà Thị Định

Đơn Kháng cáo

10

Cà Thị Định

Đội 3, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

08/10/2018

Công văn số 57/CV-TA về việc chuyển đơn kháng cáo của bà Cà Thị Đinhk

Đơn Kháng cáo

11

Lê Xuân Thường

Tổ 20, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

28/9/2018

Thông báo số 54/TB-TA về việc trả lại đơn yêu cầu

Đơn yêu cầu

12

Giàng A Khu, Chang A Tùng, Chang A Dè

Thông Háng Tơ Mang 2, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

20/9/2018

Công văn số 53/CV-HCTP về việc chuyển đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo

13

Vũ Thị Tươi

Đội 4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

27/8/2018

Công văn số 49/CV-TA về việc chuyển đơn xin giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Đơn đề nghị

14

Và Khua Sếnh

Bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

23/8/2018

Công văn số 47/CV-TA về việc trả lời đơn xin tha tội án tử hình của ông Và Khua Sếnh

Đơn kiến nghị

15

Công ty cổ phần ĐTXD và QLGT tỉnh Điện Biên

Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

30/7/2018

Công văn số 41/CV-TA về việc trả lời ý kiến của Công ty cổ phần ĐTXD và QLGT tỉnh Điện Biên

Đơn kiến nghị

16

Trần Thị Thủy

Số 222, Tổ 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

01/8/2018

Công văn số 40/CV-TA về việc chuyển đơn đề nghị của bà Trần Thị Thủy

Đơn đề nghị

17

Giàng Trứ Vừ

Bản Phì Sua, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

24/7/2018

Công văn số 38/CV-TA về việc chuyển đơn đề nghị của ông Giàng Trứ Vừ

Đơn đề nghị

18

Giàng Thị Trừ

Đội 10, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

23/7/2018

Công văn số 50/ĐX-HCTP ngày 23/7/2018 về việc chuyển đơn của bà Giàng Thị Trừ

Đơn xin hoãn THA

19

Vàng Thị Sá

Bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

09/7/2018

Công văn số 35/CV-TA ngày 10/7/2018 về việc trả lại đơn của bà Vàng Thị Sá

Đơn đề nghị

20

Chang A Sinh

Bản Nậm Cang 2, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

29/6/2018

Công văn số 34/CV-TA ngày 03/7/2018 về việc chuyển đơn của anh Chang A Sinh

Đơn đề nghị

21

Vàng A Cả

Bản Huổi Púng, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

25/6/2018

Công văn số 46/ĐX-HCTP ngày 26/6/2018 về việc chuyển đơn đề nghị của ông Vàng A Cả

Đơn đề nghị

22

Giàng A Vàng

Bản Mý Làng B, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

05/6/2018

Công văn số 29/TB-TAT ngày 07/6/2018 về việc chuyển đơn đề nghị của ông Giàng A Vàng

Đơn đề nghị

23

Nguyễn Văn Thiềm

(Lần 3)

Xóm Đồng Gia, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

15/52018

Công văn số 28/TB-TAT ngày 30/5/2018 về việc trả lời đơn và thông báo chấm dứt giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thiềm

Đơn đề nghị

24

Dương Thị Thặm (Lần 2)

Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

21/5/2018

Công văn số 27/TA-HCTP ngày 24/5/2018 về việc trả lời đơn của bà Dương Thị Thặm

Đơn đề nghị

25

Hoàng Thị Chung, Hoàng Thị Chà, Cư A Quán, Thào Thị Chí

Bản Huổi Đáp, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

16/52018

Công văn số 26/TA-HCTP ngày 17/5/2018 về việc trả lời, hướng dẫn đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Chung, bà Hoàng Thị Chà, ông Cư A Quán, bà Thào Thị Chí

Đơn đề nghị

26

Nguyễn Văn Thiềm

(Lần 2)

Xóm Đồng Gia, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

15/52018

Công văn số 25/TB-TAT ngày 17/5/2018 về việc xếp lưu đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thiềm

Đơn đề nghị

27

Dương Thị Thặm

Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

09/5/2018

Công văn số 22/TA-HCTP ngày 14/5/2018 về việc hướng dẫn trả lời đơn của bà Dương Thị Thặm

Đơn đề nghị

28

Phàng Thị Số

Bản Na Cô Sa 4, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

09/5/2018

Công văn số 21/TA-HCTP ngày 10/5/2018 về việc chuyển đơn xin giảm án của chị Phàng Thị Số

Đơn đề nghị

29

Lê Ngọc Chính; Lê Tuấn Hải

Công ty Luật TNHH Gold Sun (Số 290, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

19/4/2018

Công văn số 15/TA-HCTP ngày 24/4/2018 về việc chuyển đơn đề nghị

Đơn đề nghị

30

Mùa Só Dếnh

Bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

19/4/2018

Công văn số 14/TA-HCTP ngày 24/4/2018 về việc chuyển đơn đề nghị

Đơn đề nghị

31

Nguyễn Thanh Tú

Tổ 7, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

07/4/2018

Văn bản số 59/ĐX-HCTP ngày 17/04/2018 V/v đề xuất chuyển đơn

Đơn đề nghị

32

Hoàng Liên Xưởng

Số 11, Tổ 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

06/4/2018

Công văn số 12/TA-HCTP ngày 10/4/2018 về việc trả lời đơn đề nghị

Đơn đề nghị

33

Nguyễn Thị Sinh

Số 94, tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

30/3/2018

Công văn số 223/TA-HCTP ngày 03/4/2018 về việc trả lời đơn đề nghị

Đơn đề nghị

34

Lê Tuấn Hải

Công ty Luật TNNH Goldsun

30/3/2018

Văn bản số 32/ĐX-HCTP ngày 02/4/2018 đề xuất xếp lưu đơn

Đơn đề nghị

35

Vũ Văn Hồng

 

Số nhà 06, tổ 22, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

19/3/2018

Theo Công văn số 10/HD-HCTP ngày 20/3/2018 V/v Hướng dẫn đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Đơn kiến nghị

36

Vàng A Lềnh

SN:  1966

Bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

19/3/2018

Theo Công văn số 11/TA-HCTP ngày 20/3/2018 V/v chuyển đơn kiến nghị của ông Vàng A Lềnh

Đơn kiến nghị

37

Lường Văn Sọn

Bản Món, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

27/02/2018

Công văn số 132/TA-HCTP ngày 28/02/2018 V/v chuyển đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù

38

Hoàng Danh Cát

Bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

16/01/2018

Công văn số 05/CV-TA ngày 22/01/2018 về việc chuyển đơn

Đơn kiến nghị

39

Bùi Đình Bột

 

Số nhà 144, tổ 21, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

02/01/2018

Chuyển giải quyết trong vụ án

Đơn kiến nghị

40

Vừ Ghia Hờ

SN: 1961

Bản Pá Cháo B, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

28/12/2017

Công văn số 238/TANDT-HCTP ngày 27/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị

Đơn kiến nghị

41

Phan Đắc Vĩnh

SN: 1969

Thôn Diệc II, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

26/12/2017

Công văn số 234/TANDT-HCTP ngày 27/12/2017 V/v chuyển đơn kiến nghị

Đơn kiến nghị

42

Lê Thị Kim

Thôn 05, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

27/12/22017

Công văn số 233/TANDT-HCTP ngày 27/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị, đơn kháng cáo

Đơn kiến nghị

43

Sùng A Dơ

SN: 1970

Bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

19/12/2017

Công văn số 231/TANDT-HCTP ngày 21/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Sùng A Dơ

Đơn kiến nghị

44

Sùng A Hử

SN: 1970

Bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

19/12/2017

Công văn số 230/TANDT-HCTP ngày 21/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Sùng A Hử

Đơn kiến nghị

45

Hàng A Sủ SN: 1978 và Vàng A Lềnh SN: 1966

Cùng trú tại Bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

06/12/2017

Công văn số 227/TANDT-HCTP ngày 07/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Hàng A Sủ và ông Vàng A Lềnh

Đơn kiến nghị

46

Lò Văn Thành

SN: 1973

Đội 7, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

30/11/2017

Công văn số 225/TANDT-HCTP ngày 07/12/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lò Văn Thành

Đơn kiến nghị

47

Vũ Thị Nga

(Luật sư văn phòng Luật sư Công Lý Việt)

Tầng 1 Tòa nhà STEKLAND BUILDING – số 70 ngõ Trần Quốc Vượng (ngõ 165 cũ) đường Xuân Thủy – Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

29/11/2017

Công văn số 219/TANDT-HCTP ngày 04/12/2017 V/v trả lời đơn sao chụp tài liệu

Đơn đề nghị

48

Trịnh Huy Dương

SN: 1970

Khối Sơn Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

02/10/2017

Công văn số 190/TANDT-HCTP ngày 03/10/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trịnh Huy Dương

Đơn kiến nghị

49

Phan Đắc Vĩnh

SN:  1970

Đội 18, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

05/10/2017

Công văn số 191/TA-HCTP ngày 09/10/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Phan Đắc Vĩnh

Đơn kiến nghị

50

Giàng Thị Lan

SN: 1994

Bản Phà Só B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

09/10/2017

Văn bản số 03/ĐX-HCTP ngày 09/10/2017 đề xuất xếp lưu đơn của bà Giàng Thị Lan

Đơn kiến nghị

51

Tòng Thị Hùng

Thôn Phiêng Quảng, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

13/10/2017

Văn bản số 04/ĐX-HCTP ngày 13/10/2017 đề xuất xếp lưu đơn của bà Tòng Thị Hùng

Đơn kiến nghị

52

Vừ Thị Của

SN: 1991

Bản Huổi Nôm, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

17/10/2017

Công văn số 193/TA-HCTP ngày 17/10/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Vừ Thị Của

Đơn kiến nghị

53

Trương Văn Thông

Trung tâm I, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

25/10/2017

Công văn số 205/TA-HCTP ngày 31/10/2017 V/v chuyển đơn kiến nghị của ông Trương Văn Thông

Đơn kiến nghị

54

Hờ Chừ Thanh

SN: 1957

Bản Huổi Po, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

27/10/2017

Công văn số 201/TA-HCTP ngày 30/10/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Hờ Chừ Thanh

Đơn kiến nghị

55

Vừ Ghia Hờ

SN: 1961

Bản Pá Cháo B, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

06/11/2017

Công văn số 214/TA-HCTP ngày 06/11/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Vừ Ghia Hờ

Đơn kiến nghị

56

Giàng Thị Lan

SN: 1994

Bản Phà Só B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

16/11/2017

Công văn số 216/TA-HCTP ngày 17/11/2017 V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Giàng Thị Lan

Đơn kiến nghị

57

Nguyễn Phương Nam

SN: 1967

Số nhà 57B, Phan Chu Trinh, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

17/11/2017

Công văn số 217/TA-HCTP ngày 30/11/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Phương Nam

Đơn kiến nghị

58

Nguyễn Văn Thiềm

Xốm Đồng Gia, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Phòng

27/11/2017

Văn bản số 11/ĐX-HCTP ngày 27/11/2017 đề xuất xếp lưu đơn của ông Nguyễn Văn Thiềm

Đơn kiến nghị