TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
30/11/2017

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Ly Sáu Lử

Bản Pó Sinh B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

25/01/2019

Công văn số 16/CV-TA ngày 28/01/2019 về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Ly Sáu Lử

Đơn kiến nghị

2

Sùng Thị Dợ, Giàng A Dè, Vàng Sinh Trừ, Giàng Pờ Lờ

Thôn Pàng Nhan, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

10/01/2019

Công văn số 12/CV-TA ngày 10/01/2019 về việc trả lời đơn kháng cáo của bà Sùng Thị Dợ, ông Giàng A Dè, ông Vàng Sinh Trừ, ông Giàng Pờ Lờ

Đơn kháng cáo

3

Vương Quốc Hùng

Đội 15, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

07/01/2019

Công văn số 11/CV-TA ngày 07/01/2019 về việc chuyển đơn kháng cáo của ông Vương Quốc Hùng

Đơn kháng cáo

5

Trịnh Đình Khỏa

Tổ 12, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

14/12/2018

Công văn số 08/CV-TA ngày 18/12/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Trịnh Đình Khỏa

Đơn kiến nghị

5

Trần Thị Nguyệt

Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

13/12/2018

Công văn số 07/CV-TA ngày 17/12/2018 về việc chuyển đơn kiến nghị của bà Trần Thị Nguyệt

Đơn kiến nghị

6

Giàng A BLà

Thôn Pàng Nhanh, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

17/12/2018

Công văn số 06/CV-TA ngày 17/12/2018 về việc chuyển đơn kháng cáo của ông Giàng A BLà

Đơn kháng cáo

7

Chang A Dè, Chang A Dùa

Thôn Háng Tơ Mang 2, xã Mường Báng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

13/12/2018

Công văn số 05/CV-TA ngày 13/12/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Chang A Dè, Chang A Dùa

Đơn kiến nghị

8

Sùng A Khua

Bản Hua Chăn, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

11/12/2018

Công văn số 04/CV-TA ngày 11/12/2018 về việc trả lời đơn của ông Sùng A Khua

Đơn kiến nghị

9

Nguyễn Văn Thiềm

Xóm Đồng Gia, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

05/12/2018

Phiếu Đề xuất số 01/ĐX-HCTP ngày 05/12/2018 về việc xếp lưu đơn

Đơn đề nghị