TRẢ LỜI ĐƠN PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN
01/02/2018

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Thào Nọ Páo

Bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

15/06/2018

Văn bản số 30/CV-TA ngày 18/6/2018 V/v chuyển đơn của ông Thào Nọ Páo

 

2

Tạ Thị Tuyết

Tổ 6, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

27/4/2018

Văn bản số 17/TA-HCTP ngày 02/05/2018 V/v chuyển đơn phản ánh

 

3

Vừ A Ký; Hờ Thị Vàng

Tổ Thành Công; thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

23/4/2018

Hướng dẫn số 16/HD-HCTP ngày 26/4/2018 về việc Hướng dẫn đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

4

Nguyễn Văn Vũ

Thôn 7B, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

24/01/2018

Văn bản số 06/TA-HCTP ngày 30/01/2018 V/v trả lời đơn phản ánh