TRẢ LỜI ĐƠN TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
29/08/2018

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Hiên

Số 124, tổ 21, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên

16/11/2018

Văn bản số 67/CV-TA ngày 19/11/2018 về việc chuyển đơn tố cáo của Bà Vũ Thị Hiên

 

2

Lò Văn Sinh

Bản Sái, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

27/8/2018

Văn bản số 48/CV-TA ngày 28/8/2018 về việc chuyển đơn tố cáo của ông Lò Văn Sinh