TRẢ LỜI ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH CỦA CÔNG DÂN
23/01/2018

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN ĐƠN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

GHI CHÚ

1

Hoành Danh Cát

Bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

16/01/2018

Văn bản số 05/CV-TA ngày 22/01/2018 V/v chuyển đơn xin xóa án tích

Chuyển Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu