• MyPassion
Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản
14/03/2018

Qua nhiều vụ xử lý cán bộ gần đây, có thể thấy Đảng và Nhà nước quyết tâm thanh lọc bộ máy chính quyền, không để các cá nhân tha hóa làm mất tài sản của nhân dân, của đất nước.

  • MyPassion
Phan Sào Nam, “ông trùm” khiến cựu tướng Công an “ngã ngựa” là ai?
12/03/2018

Phan Sào Nam, “ông trùm” khiến cựu tướng Công an “ngã ngựa” là ai?